Hur beskriver man en stor kommun som Huddinge på mindre än fyra minuter? Det är en utmaning som Huddinge kommun klarar ganska bra i den nya reklamfilmen som man har tagit fram.
Med en målsättning att bli en av de tre bästa kommunerna i länet att bo, verka i och besöka behöver man lyfta fram det positiva. I filmen finns mycket natur med familjer som badar i sjöar och åker skidor i Flottsbro, studerande vid högskolorna, ungdomar i kommunens musikverksamhet och en nöjd företagare.
Vad man däremot har missat är personer över 50 år, en grupp som utgör närmare 30 procent av invånarna.

Det finns inte heller utrymme att presentera de olika kommundelarna. Från den östra kommundelen finns visserligen ett fint klipp från Rockville men det framgår inte att det är från Trångsund, synd.

Hanna Bergdahl t.v som är med i filmen lär Ellen och Alice att spela gitarr på Rockville

Men filmen skapar förhoppningsvis ett intresse för kommunen som leder till andra informationskällor.

Ingalill Söderberg, politisk sekreterare