Var du en av alla som under 2003 var med i arbetet om Vision 2015? Huddinge kommun bjöd in invånare, politiker och tjänstemän för att i olika sammanhang ta fram en vision för 2015. Nu har 10 år gått och vi närmar oss året som vi hade sikte på. Hur blev det? Vilka idéer har man jobbat vidare med? Vad har blivit verklighet och vad kunde vi inte ta till oss? Är det något som bör uppfyllas men inte kommer att hinnas med?

Jag är väldigt nyfiken på hur mycket som vi i kommunen har lyckats förverkliga och jag var en av dem som deltog i framtidsverkstaden i Skogås. I Drevvikenpartiet gick vi sedan noga igenom vad vi i partiet skulle kunna jobba vidare med av alla idéer som kom fram på framtidsverkstaden. NK i Skogås var kanske inte en av dem, men väl närpolis i Skogås, medveten livsmedelskunskap, utveckla Nytorps mosse och bättre kommunikationer till Länna. Det här har dp jobbat aktivt för och varit en stor del i förverkligandet av. Men även flera andra förslag har vi tagit tag i så klart.

När det gäller närpolisen i Skogås så var vi det parti som gjorde en namninsamling och uppvaktade dåvarande justitieminister Thomas Bodström med. Vi bjöd in de andra partierna att delta och ett par av dem nappade på det och följde med.

Nu tycker vi att det är dags att följa upp arbetet och berätta för alla Huddingebor om vad som har hänt under alla dessa år och om vi kommer att lyckas nå den vision som så många av oss var med och tog fram.

Katharina Wallenborg, kommunalråd med ansvar för demokrati