Återigen så sitter jag och läser tjänsteutlåtanden och funderar över alla värdeord som vi använder i den kommunala verksamheten. Det som jag tänker på är ord som respekt, diskriminering, jämlikhet, objektivitet, likabehandling, mångfald med mera. Jag vill inleda med att säga att jag självklart har respekt för dessa ord och inser att de behövs, men varför är vi så beroende av alla dessa ord för att säkerställa att vi behandlar våra medmänniskor med respekt? Vad härligt det skulle vara om vi kunde visa respekt och vilja förstå andra utan att det var tvungen att finnas på pränt.

Allt är givetvis inte så enkelt, men jag önskar att vi vore mer lyhörda gentemot varandra och att vi inte var så snabba att döma, vilket vi nog alla är ibland tyvärr. Jag har varit inne på det här tidigare och pratar man ord så tycker jag ändå att jämlikhet är ett bra sådant. Det handar om allas lika värde och bemötande och för mig räcker just det ordet bra i många sammanhang. Ingen kan utestängas när man pratar om jämlikhet.

En anledning till att vi använder många värdeord i kommunen är självklart att vi är till för att ge våra invånare den bästa servicen oavsett i vilken form det gäller och även om man kan tycka att det finns väldigt många ord för detta så är jag glad att vi i Huddinge har ett stort medvetande och jobbar för att alla invånare ska få en bra utbildning, bli bemötta med respekt, kunna påverka kommunens utveckling med mera. Det arbetet ska vi alltid fortsätta med.

Katharina Wallenborg, ordförande i demokrati- och mångfaldsberedningen