Ja det är mycket skriverier på både webben och på annat håll angående vad som händer i Huddingepolitiken. Mycket av det som sägs är helt korrekt, men lögner förekommer tyvärr då och då. Det känns väldigt tråkigt, för har man bra argument för sina åsikter så behövs inte sådant, men ibland blir tydligen frestelsen för stor.

Från Dp:s håll så är det främsta målet naturligtvis att få jobba så aktivt och inflytelserikt som möjligt även de kommande fyra åren. Ni som följer oss vet att vi har otroligt mycket som vi vill genomföra, vi hade till exempel inte mindre än 19 olika budskap på våra valaffischer och sedan har vi allt annat som vi är engagerade i. När Moderaterna därför bjöd in oss för att diskutera en framtida koalition för nästa mandatperiod så tackade vi ja. Dock inte innan vi hade talat även med Socialdemokraterna, då vi var öppna för båda blocken utifrån var vi bäst kunde bedriva vår politik.

I Huddinge har det inte gått att bilda en majoritet, då de olika partierna har stått för långt ifrån varandra, utan det blir som vi tidigare har nämnt på bloggen en koalition som kommer att styra med 29 av 61 mandat bestående av alliansen samt nu också Huddingepartiet.

Till skillnad från vad som sägs på vissa håll, så är det här en vanlig lösning bland flera andra kommuner, även större sådana. Det bästa är självklart ett styre i majoritet, men vi kan dock se en fördel med att de partier som har jobbat tillsammans i majoritet i flera år, nu fortsätter, då en svajig situation kräver stabilitet. Drevvikenpartiet lovar att göra det bästa för Huddingeborna även de kommande åren.

Katharina Wallenborg, ordförande