Jodå, det går framåt för jämställdheten i primärkommunernas fullmäktigen, men det går väl inte med rasande fart kanske. Från förra till den alldeles nya mandatperioden så har antalet kvinnor ökat med endast 0,7 procentenheter och numera finns det alltså 43,7 procent kvinnor i våra 290 fullmäktigeförsamlingar. Men visst kunde det vara sämre och när kvinnorna fick rösträtt år 1921 så var faktiskt motståndet väldigt stort mot att de dessutom skulle få ta på sig uppdrag. Nu ses det som självklart och jag utgår ifrån att alla partier jobbar för att hälften av uppdragen ska gå till kvinnorna. Däremot så är det nog svårt att få exakt 50-50, men visst kan vi väl bättre än 43,7? Det är bara att invänta nästa val och se om partierna lyckas bättre då.

Men hur ser det ut för Drevvikenpartiet? Vi tappade ju vårt tredje mandat trots fler röster, så vi har numera bara två platser i kf och de innehas av en kvinna och en man, samma när det gäller våra två ersättare, så jämnare kan det inte bli. I december så är det dags att välja nästa periods nämndrepresentanter och vi lovar att göra vårt bästa även där.

Katharina Wallenborg, gruppledare och kf-ledamot