Jag deltog i en debatt om äldrefrågor på huvudbiblioteket som kommunen arrangerade i samband med seniorveckan och som lockade 15 seniorer. De tio partierna i kommunfullmäktige hade en representant var och invånarna hade haft möjlighet att skicka in frågor i förväg. Varje parti fick inleda med vilka frågor vi särskilt jobbar för på äldreområdet. Jag berättade bland annat om vår gemensamma politiska inriktning där valfrihet står högt på dagordningen. Vi i dp gillar särskilt parboendegarantin och möjligheten till rehabilitering i varmare klimat.
Sen har vi ju i det egna partiprogrammet skrivningar om att de som genom hemtjänsten hjälper boende med tillagning av mat ska ha genomgått en grundkurs i matlagning. Jag nämnde också att vi jobbar för att det ska finnas bra samlingslokaler och mötesplatser och att det ska vara lätt att kunna komma ut i naturen. Fler boulebanor inomhus är också något vi jobbar för.
En fråga som engagerade var trygghetsboendenas vara eller icke vara. Det kom sig av en fråga från hjärt- och lungsjukas förening som oroade sig för att trygghetsboenden skulle ersätta servicehusen, vilka de upplever som mer trygga för sina medlemmar. Något sådant beslut finns ju inte utan trygghetsboendena ska ses som ett komplement till servicehusen för dem som inte är i behov av så mycket hjälp, men gärna vill ta del av den gemenskap som finns på ett trygghetsboende.
En annan fråga gällde demokratiforum som man undrade över varför de tagits bort. Oppositionspartierna var snabba att tala om att de inte gillade beslutet att ta bort forumen men erkände samtidigt att de inte alltid varit så välbesökta. Nu finns ju istället demokratidagarna och denna debatt som kan bli en tradition under seniorveckan, liksom möjlighet att påverka genom pensionärsrådet.
Kvaliteten på hemtjänsten och skillnaden mellan privat och kommunal utförare var också något som diskuterades. En följd av att man nu kan välja privat utförare är att kraven på den kommunala hemtjänsten också skärpts. Ett bra verktyg för att jämföra de olika utförarna finns på kommunens hemsida. För de med demenssjukdomar kan det dock vara svårt att kunna välja och att få den hjälp de behöver. Stödet till anhöriga kan också bli bättre.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Huddinge har en bra äldreomsorg, det visar inte minst PRO:s äldrebarometer som ger kommunen högst betyg i länet. I oktober invigs också ännu ett nytt fint äldreboende.
Ingalill Söderberg, politisk sekreterare