Delaktighet är vägledande för Huddinge kommun. Det skriver man i inledningen till den handbok i delaktighet som kommunen gav ut för några år sedan.  Vidare skriver man ”För att vi ska kunna ta tillvara människors kunskap måste de få vara delaktiga. Genom ökad delaktighet kan vi få fördjupad kunskap innan vi fattar beslut och verkställer dem”.
Kommunens handbok för delaktighet

 

Sen följer en verktygslåda för hur man kan arbeta med olika former av delaktighet och fortsätter: ”Delaktighetsarbetet i Huddinge ska leda till att så många som möjligt deltar och utnyttjar sina möjligheter att påverka” Slutligen finns det tips på hur man ska bjuda in till olika möten för att få många deltagare.
Vackert så, men i torsdags hade kommunens tjänstemän misslyckats på samtliga punkter när man bjöd in till ett informationsmöte med anledning av det samråd om Entré Skogås som nu genomförs. Kallelse till mötet fanns bara på kommunens hemsida under ett par dagar och väldigt nära mötet. Ingen information fanns med i kommunens stående annons i Mitt i Huddinge och ingen affischering gjordes, trots att kommunen betalar en firma för att affischera på de fyra tavlorna i den östra kommundelen. Programhandlingarna skulle enligt uppgift finnas bakomdisken på Skogås bibliotek, alltså inte ens uppsatta i lokalen.
Den som inte har tillgång till Internet och dessutom lyckat titta in på kommunens hemsida rätt dag hade alltså ingen möjlighet att veta om mötet. Av de femtontal som trots allt hittade till Sjötorpsskolan på kvällen var en tredjedel från Drevvikenpartiet, ytterligare några från andra partier och från, den av planen direkt berörda, jordlottsföreningen.
Jag hoppas att detta var en engångsföreteelse och att man i fortsättningen följer den handbok som kommunen tagit fram för ökad delaktighet. Möjlighet att tycka till om planen för Entré Skogås finns till den 13 juni.

 

Ingalill Söderberg, politisk sekreterare