Det är visserligen långt kvar till vecka 41 i oktober nästa år, men jag ser redan fram emot demokratidagarna. Nu när jag plockade bort några papper på skrivbordet så hittade jag broschyren från förra året. Där står det ”55 aktiviteter på fem dagar”. Ja det var mycket som hanns med. I år var det val och därför gjorde vi ett uppehåll och det blev stort fokus på debatter framför allt i gymnasieskolorna, vilket är precis som det ska vara då kommunen har ungdomsfokus i bland annat sitt demokratiarbete.

I går kväll hade vi kommunfullmäktige här i Huddinge och jag blev för tredje gången vald till kommunalråd med ansvar för bland annat demokrati. Det förpliktigar och det är ett spännande uppdrag. Det ska bli roligt att få jobba med frågorna i ytterligare fyra år och inte minst ska det bli roligt att se hur arbetet utvecklar sig bland barn och unga. Men alla ska givetvis med och för mig är det självklart att hela Huddinge ska utvecklas tillsammans. Det är bland annat därför som vi har ett områdesfokus i det som kommunen ansvarar för. Rätt insatser på rätt ställe är alltid det bästa.

Du som är uppmärksam ser att det är vecka 41 och inte vecka 42 nästa gång och det beror helt enkelt på att vi anpassar oss efter gymnasieskolornas aktiviteter.

Katharina Wallenborg, kommunalråd med ansvar för demokrati