Vårt kommunalråd Leif Dyrvall, ordförande i demokratiberedningen delar här ut demokratipriset till Shabnam Nikpour, ordförande i den mångkulturella föreningen Expose dance & music ensemble som har gjort en stor insats för Demokratin. Grattis Shabnam!

Årets demokratidagar har nu alltså genomförts och Drevvikenpartiet är stolta och upplever dagarna som mycket givande. Vi har besökt alla gymnasier inklusive VUX:s verksamhet och deltagit i diverse skoldialoger för de olika gymnasieprogrammen samt besökt särskolans verksamhet och språkintroduktionsklasser. Vi har även haft vårt eget event i Skogås och diskuterat alltifrån miljö till samhällsbyggnad med trafik och infrastrukturfrågor. Det blev riktigt lyckat!