Jag sitter och läser om demokratidagarna som vi ska ha i höst. Det känns väldigt långt dig och det är länge innan vi är framme vid vecka 42, men planeringen pågår för fullt och jag tittar på underlaget till dagarna. Som de tidigare två gångerna så blir det stor variation på innehållet och alla kommundelar ska självklart involveras. Gymnasieskolorna och vuxengymnasiet kommer också att vara med, vilket är väldigt roligt så klart, då vi förtroendevalda har möjlighet att träffa väldigt många elever de här dagarna.

I höst kommer upplägget att bli lite annorlunda så till vida att aktiviteterna kommer att koncentreras varsin dag till olika kommundelar. Jag tycker att det är tilltalande, för då syns alla på ett tydligare sätt och det är lättare att planera sitt deltagande som förening och privatperson. Nu blir det tredje gången som vi arrangerar demokratidagarna och många föreningar har synts och jag hoppas att ännu fler tar chansen i höst. Att alla får vara med, oavsett vilken typ av förening man har, tycker jag är en viktig demokratifråga. Alla har samma möjlighet att synas och komma med i programmet.

Att Huddinge har de här demokratidagarna är för mig mycket större än att vi är många som ses och utbyter tankar och jobbar för en ännu bättre kommun att bo och leva i. För mig finns det ett stort symbolvärde i det vi gör. Demokrati är självklart för oss när vi har det och det ska vara självklart; vi måste alla ha rätt att välja vilket parti vi vill engagera oss i, ingen ska sättas i fängelse på grund av att de inte håller med den sittande regeringen och så vidare. Demokratin borde alltså vara en självklarhet, men många kan vittna om att den inte är det och det finns alltid människor som motarbetar den och demokratidagarna är därför en viktig markering för att vi vill fortsätta ha demokrati och dessutom utveckla den!

Katharina Wallenborg, ordförande i demokrati- och mångfaldsberedningen