Drevvikenpartiet har redan från början varit med Benny Eklund, ordförande för Skogås badmintonklubb i kampen om en ny rackethall i Skogås. Den gamla är i så dåligt skick att den måste ersättas med en helt ny hall. Diskussioner har pågått ganska länge hur den skulle se ut. Dp har varit mycket aktiva under den processen och är fortfarande med. Som ni minns har det nu beslutats på kommunfullmäktige att det ska byggas en ny sporthall i Skogås och det första spadtaget, som Dp även har deltagit i, ägde rum den 20 augusti.

 

Daniel, Anti och Vibeke tar första spadtaget för den nya Sporthallen i Skogås.
I bakgrunden finns en bild på hur den kommer att se ut.
På kultur- och fritidsnämnden den här månaden står det i Verksamhetsplanen under rubriken: LOKALER Investeringar/hyra att det är avsatt 2 370 000 kronor för Skogås Rackethall för 2016.
När man åker gatan bredvid den gamla rackethallen ser man att bredvid den pågår arbetet med den nya hallen. Eftersom den planeras att bli färdig i december 2015 har jag undrat hur situationen ser ut med byggnaden nu. Jag har intervjuat Kicki Johansson från kommunens kultur- och fritidsförvaltning. Hon är ansvarig för fritidsfrågor, verksamhet och idrottsanläggningar.
Jolanta: Vad är det för arbete som pågår just nu bredvid den gamla rackethallen?
Kicki: Nu pågår markarbetet.
Jolanta: Vad är det för etapp?
Kicki: Vi är inne i produktionsskedet. Vi har alltså startat byggandet av hallen.
Jolanta: Vem utför detta arbete – Huge, eller hur?
Kicki: Huge är projektledare och det är Arcona som fått uppdraget.
Jolanta: Hur länge kan verksamheten pågå i den gamla rackethallen?
Kicki: Den gamla hallen kommer att finnas kvar för verksamhet ända fram tills den nya är klar.
Jolanta: Vad ska vara på den gamla rackethallens plats – fotbollsplan? Bostäder?
Kicki: Det kommer att vara en mindre grusplan men också parkeringsplatser på den ytan. Framför hallen kommer det också finnas en utomhustennisbana. Vad gäller bostäder så får du fråga miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om detta. Det vet jag inte.
Jolanta: Tack för svaren!

 

Drevvikenpartister och Benny Eklund vid gamla rackethallen där det nu byggs en ny sporthall
Det är roligt att det äntligen blir en ny sporthall som kommer att ge större idrottsmöjligheter än den gamla för invånarna. Verksamheten ska också ge bättre förutsättningar för vidare arbete med vår idrottselit.

 

Jolanta Szutkiewicz, ledamot kultur- och fritidsnämnden