Då var det alltså mindre än en månad kvar till kommunvalet, men parallellt med valrörelsen så finns ju den vanliga vardagen. För min del som ansvarar för bland annat demokrati så är invånarnas inflytande och deltagande därför något som är viktigt för mig inte bara i en valrörelse. För ett år sedan åkte några av våra gymnasieungdomar ner till European youth center i Strasbourg (vilket jag har bloggat om tidigare) och i vinter planeras en ny resa för nya ungdomar. EYC har funnits sedan 1972 och har genom åren engagerat 300 000 Europeriska (samt några utanför Europa) ungdomar.

Här lär man sig om mänskliga rättigheter, ungdomsinflytande, delaktighet i samhället, andra kulturer med mera. För egen del så tycker jag att det är en fantastisk organisation. För mig är det grundläggande i demokratin att alla ges rätt och möjlighet att delta i ett samhälles utveckling. Att ungdomar är en viktig del i det är självklart. På EYC får de dessutom otroligt mycket värdefull kunskap om andra ungdomar och deras vardag, vilket verkligen vidgar vyerna. Hur ska vi förstå andra om vi inte vet något om dem?

Det ska bli spännande att se vart det här kan leda, men jag är säker på att vi i Huddinge redan har börjat utvecklas som kommun genom den kunskap som våra ungdomar tillsammans med sina lärare har fått. Detsamma gäller oss politiker i demokrati- och mångfaldsberedningen. Nya kunskaper ger underlag till bättre beslut men även intressanta aktiviteter, inte minst under demokratidagarna.

Katharina Wallenborg, ordförande i DMB och kommunalråd med ansvar för demokrati