Arbetet går framåt med förskolan på Nytorps mosse, eller i utkanten av mossen kanske man ska säga. Nu är det bara något månad kvar och sedan så blir det invigning. Än så ser det kanske inte mycket ut för världen, men den kommer att bli väldigt fin och med sedumtak dessutom och en härlig gård för barnen att leka på. Nytorps mosse erbjuder ju dessutom ännu mer rekreation och är perfekt för utevistelse för de barnen som kommer att gå på förskolan. Dock så har vi det här med alla hundar.

Från Drevvikenpartiets sida så har vi i många, många år jobbat för en hundrastgård i Skogås-Trångsund och även om det finns en (tillfällig) vid Entré Skogås, så behöver mossen få en också. Här rör sig redan många barn och ungdomar med tanke på hur Nytorps mosse är utformad och fortsätter att växa i form av olika rekreationsmöjligheter. I närheten av den nya förskolan finns dessutom både grundskola och gymnasieskola. För både trygghet och säkerhet så vill vi därför att kommunen gör en inhägnad yta där hundarna kan få springa fritt så att både föräldrar och personal kan känna sig trygga när de minsta barnen nu också kommer att röra sig här.

Katharina Wallenborg, gruppledare