Ni som följer debatten om jämställdhet i förskolan vet säkert att det är något som diskuteras allt som oftast och naturligtvis även i kommunfullmäktige/kf. Bland annat har det motionerats om ämnet. Jag är, nu som då, av den inställningen att vi ska jobba brett och under året kommer nu all personal inom förskolan att få jämställdhetsutbildning. Vi kommer även att jobba med stöd till de spjutspetsar som vi har, alltså förskolor som går i bräschen för det här arbetet så att de i sin tur kan vara stöd och inspiration till andra. Vi kommer även att inrätta genuspedagoger (fr o m nästa vår) för att nå så bra resultat som möjligt. Självklart är arbetet med fler män inom förskolan också en del av vårt jämställdhetsarbete.
Speciellt roligt tycker jag att det är att vi mer och mer börjar ta tillvara intern kompetens; det finns så mycket kunskap inom kommunen och tack och lov dyker Jante upp allt mer sällan, för det handlar självklart inte om att säga att någon är sämre för att personal från en annan förskola stöttar och det handlar lika självklart lite om pekpinnar. Att ha bra förebilder internt är ju inget annat än att vara en del av en positiv utveckling och kan vi dessutom uppmärksamma våra engagerade anställda så är bara trevligt. Vi får ofta dragningar i förskolenämnden från anställda inom förskolan och varje gång det sker så blir man både glad och imponerad över det arbete som görs i våra verksamheter.
Katharina Wallenborg, 1:e vice ordförande förskolenämnden samt kommunalråd med ansvar för jämställdhet