Nu är vi på plats igen och tar med förnyad energi tag i det politiska arbetet. Det är verkligen spännande att återigen få gå in i en ny mandatperiod. Nu har vi lämnat valåret, ett år då vi i partiet hade många diskussioner om de frågor som vi jobbar med och vad vi mer ska lyfta fram. Som alltid så lyssnar vi på er övriga invånare. Vi är ju egentligen inget annat vi heller, vi är vanliga Huddingebor, bara att vi har valt att engagera oss, men för den sakens skull så kan vi inte alltid veta att vi talar för alla. Kanske delar de flesta våra åsikter, men det är inte säkert, så därför är vi alltid glada när vi blir kontaktade och vi får veta mer om vad ni vill.

Många frågor är så klart övergripande och rör alla mer eller mindre. När det gäller utbildning så vill vi till exempel att alla elever som lämnar grundskolan ska ha godkänt i minst kärnämnena. Det vet vi att det går, bara rätt hjälp och stöd ges. Vi vill också att alla som bor här ska ha möjlighet att påverka, därför anser vi att många olika sätt att kunna göra detta är viktiga. Vill man ringa och framföra sina synpunkter så ska det vara möjligt, föredrar man ett stormöte där man får träffa kommunens företrädare så ska även det vara ett alternativ, man ska kunna nå oss via facebook, mejl och på olika mötesplatser. Sedan många år så jobbar Huddinge så här, men vi i Dp vill utveckla detta, inte minst för funktionshindrade som kanske har svårt att föra sin talan. Det är också viktigt att ingen känner sig begränsad även om inte svenskan är perfekt. Alla kan bidra och det gör vi utifrån våra egna förutsättningar. Trygghetsfrågor har alltid engagerat oss och därför har vi under senare år jobbat mycket för bättre ljussättning utomhus, vilket även sparar el samtidigt som det ökar tryggheten och är vackert.

Snart ska Dp ha en konferens för alla som kommer att vara förtroendevalda den här perioden. Det har vi för att vi ska vara så väl förberedda som möjligt och kunna företräda er väljare på bästa sätt. Vi kommer att diskutera politiska begrepp, kommunallagen, vår politik och lite annat.

Katharina Wallenborg, gruppledare