Sist skrev jag om reklamfilmen som Huddinge kommun gjort där det inte syntes en enda person över 50 år. Nu har kultur- och fritidsförvaltningen gjort en film om sin verksamhetsplan. Inte heller där finns de äldre med trots att man till exempel ger föreningsbidrag och kulturstöd till en rad verksamheter för äldre. 
 
Alla politiska partier var igår inbjudna till ett samtal med styrelsen för pensionärsorganisationen SPF i Huddinge. Det var ett trevligt samtal där mycket kretsade kring hur man kan bryta isolering och skapa mötesplatser för seniorer. Man ville också höra hur vi tänker kring delaktighet och hur föreningen kan vara en remissinstans i olika samhällsplaneringsfrågor.
 
För det senare finns redan Pensionärsrådet där de båda stora föreningarna SPF och PRO finns representerade. Syftet med rådet är att pensionärerna ska få möjlighet att påverka och lämna synpunkter på den kommunala verksamheten i frågor som rör äldre, oavsett vilken nämnd som behandlar frågan.
När det gäller mötesplatser satsar kommunen mycket på seniorträffarna där äldre kan träffas och delta i olika aktiviteter med fokus på hälsa och välmående. 
 
Seniorer i Sjödalsparken under seniorveckan
Pensionärsföreningarna har också en omfattande verksamhet så det råder ingen brist på idéer eller möjligheter. Svårigheten verkar istället vara att nå ut till nya grupper. Det är inte längre självklart att gå med i en pensionärsförening när man fyller 65 och senare bli steget kanske ännu större.
Kommunen borde kanske satsa på mer åldersintegrerad verksamhet. En idé som väcktes igår på mötet vara att låta äldre nyttja mötesplatserna för ungdomar på dagtid och vice versa. Ett smartare sätt att använda lokaler som kan ge inspiration till samverkan över generationsgränserna. Ungdomar kan till exempel lära de äldre om den nya tekniken och de äldre kan lära ungdomarna om historia eller hantverk.
 
Ingalill Söderberg, politisk sekreterare