I höstas hölls för andra året i rad Huddinges demokratidagar vilka utökades från tre året innan till sex den här gången. Aktiviteterna gick från ungefär 30 till fler än 60 och besökarna var väsentligt fler. Roligt nog sammanföll också våra demokratidagar i höstas med Europarådets Demokrativecka ELDW (European Local Democracy Week) och vi blev under förra året vad som kallas för en 12-stjärnig kommun, vilket innebär att vi uppfyller ett antal kriterier för hur vi jobbar med demokrati och hur vi genomför veckan.

Demokrativeckan hålls i kommuner i alla europeiska länder som är intresserade av demokrati. Arbetet som Europarådet utför grundar sig på mänskliga rättigheter. Sammanlagt 29 länder deltog och 18 kommuner i dessa länder var 12-stjärniga kommuner. Huddinge var som sagt en av dem och den 28 januari har jag blivit inbjuden till Paris där Europarådet ska sammanfatta den senaste demokrativeckan samt planera för den kommande och det blir samtidigt rapportering från det arbete som har gjorts. Huddinge har nu blivit inbjuden att visa filmen från våra demokratidagar samt berätta om vårt demokratiarbete och självklart kommer jag att åka ner och göra det.

Det är väldigt roligt att vi får den här uppmärksamheten och vårt samarbete med Europarådet ger oss både viktiga kontakter och värdefull kunskap för kommunens fortsatta demokratiarbete.

Katharina Wallenborg, ordförande DMB (Demokrati- och mångfaldsberedningen)