I helgen hölls den andra kongressen för lokala partier i Sverige (vilken jag tyvärr missade då jag åkte på en förkylning förra veckan, men i tanken var jag så klart närvarande). Ett nationellt nätverk är på väg att bildas och igår söndag så tillsattes en interimsstyrelse för att bland annat ta fram en värdegrund och ge förslag på frågor som ska drivas.

Som jag har nämnt tidigare så finns det minst ett lokalt parti i hälften av landets 290 kommuner och det är en ansenlig mängd partier som dagligen jobbar för närdemokratin.

Till styrelsen valdes nio personer, varav ordförandeskapet gick till Drevvikenpartiet och jag själv fick äran att ta på mig den rollen. Det här är utan tvekan ett av de uppdrag som känns mest spännande och utmanande sedan jag blev politiskt aktiv för 24 år sedan. Jag är också väldigt glad för partiets skull. Vi har funnits sedan januari -98 och har ett stabilt stöd bland invånarna och vi känner verkligen att vi fyller en funktion genom att ständigt lyfta det lokala. Nu ska vi göra vårt bästa för att bidra till nätverket så bra som möjligt.

Det ska bli väldigt spännande att se hur nästa kommunalval går. För oss lokala partier så känns det väldigt positivt. Vi tror att vi kan gå framåt genom att nu organisera oss och visa att vi är en stor kraft när det gäller närdemokratin och dess frågor. Vi syns inte alltid så mycket i media tyvärr, men vi finns och vi kommer att fortsätta finnas.

Katharina Wallenborg, ordförande i nationella nätverkets interimsstyrelse för lokala partier