På det senaste mötet med intressegruppen kultur, föreningar och fritid så tog vi upp flera olika frågor: Vad som händer i Stortorpsparken, konstföreningen Bellis och dess framtidsplaner, skolornas potentiella engagemang i utvecklingen av Nytorps mosse och våra stigar längs Drevviken och hur det ser det ut där. Allt detta är viktigt för invånarna som bor här. Det är viktigt för att de ska trivas, känna sig trygga och få möjlighet att förebygga sjukdomar genom att få motion ute i den underbara naturen.

Stigen längs Drevviken är verkligen härlig med det rika växtlivet, olika sorts blommor, buskar och träd. Fåglarna sjunger vackert. Det är ett mycket fint landskap med sjön på den ena sidan och ås och berg på den andra. Här är alltid fint oberoende av årstid. Människor, både unga och äldre, tycker om den här vägen. 

Katharina Wallenborg, också medlem i intressegruppen och jag tog en promenad längs sjön häromdagen för att kolla hur situationen faktiskt ser ut? Ganska många människor var på promenad eller sprang längs sjön. Marken på stigen var efter några dagar med regn blöt, mjuk och det fanns mycket lera och många vattenpölar. På vissa bitar av vägen var det svårt att ta sig fram! På vissa ställen närmare vattnet finns trädplankor som löser problemet med vattenpölar och lera. Men vad kan man göra så att hela sträckan blir tillgänglig för människor att ta sig fram på? Kanske blir det bättre om man lägger ut grov sand?

Vi funderade även över trygghetskänslan på kvällarna. Här skulle ljusdesign vara bra. Tidigt på våren, hösten och framför allt på vintern blir det snabbt mörkt då behövs belysning!  Ljuset kan placeras på marken och lysa upp träden nerifrån. Då ser man bättre vägen och växterna samtidigt som ljuset inte blir för skarpt och stör djurlivet samt att det sparar mycket el.

Jolanta Szutkiewicz, sammankallande i Drevvikenpartiets intressegrupp Kultur, föreningar och fritid