I dag har jag tillsammans med LPN:s vice ordförande Benny Engberg, Bollnäspartiet, stämt av det sista inför vår kongress den 20 – 22 mars. Då samlas återigen flera lokalpartier för att diskutera lokalpolitik, fortbilda sig och jobba för att vi ska synas mer. Det finns mycket kvar att göra för att bli den röst i debatten som vi vill, men det är ett roligt arbete som vi gör när det gäller att lyfta fram vad vi bidrar med till lokalpolitiken.

För oss är det precis lika värdefullt att samlas som vad det är för riksdagspartierna och att vi driver olika frågor spelar inte så stor roll, samhörigheten finns ändå. Roligt har vi också. Vi förenar alltså både nytta med nöje!

Katharina Wallenborg, ordförande LPN