I går hade jag ett långt och intressant telefonsamtal med en Tullingepartist. Vi ingår båda i Lokala partiers nätverk och vi är båda med i den nybildade interimsstyrelsen som ska lägga grunden för framtida styrelse och nätverksarbete. Den riktiga styrelsen kommer vi att välja i slutet av vintern/början av våren då vi håller vår nästa kongress.

Det är fascinerande vilka tankar och idéer som ett telefonsamtal kan ge. Att utbyta tankar med andra är alltid nyttigt och vi lokala partier har ju en särställning då vi bara verkar i kommunerna och vi har ju inget riksdagsparti att luta oss emot heller. Har man det så har man ett helt annat samarbete utanför sin kommun och man får mer utbildning och så vidare. Drevvikenpartiet har genom åren visserligen träffat flera lokala partier, men det är först nu som vi har organiserat oss så här seriöst och vi kunde båda två under samtalet konstatera vilken otroligt stor ”rörelse” vi är då vi finns i uppemot hälften av landets kommuner. Vi är en enorm kraft spridda över landet och vi brinner för att förbättra just där vi bor.

Att vi har olika frågor som vi driver och jobbar på väldigt olika sätt ibland spelar ingen roll, bara det att vi är så många och att vi samverkar ger ett stort mentalt stöd och ofta har vi samma erfarenheter av mycket ändå oavsett i vilken kommun som vi finns.

Det ska bli spännande att se vad som händer i nästa val nu när vi äntligen har börjat få den uppmärksamhet som vi så väl förtjänar. Kommer vi att gå framåt ännu mer i kommunalvalet nästa gång? Jag är övertygad om det faktiskt!

Katharina Wallenborg, ordförande i interimsstyrelsen för Lokala partiers nätverk