Under Almedalsveckan var jag på ett seminarium om föräldraansvar. Medverkade gjorde bland annat Kattis Ahlström, generalsekreterare för BRIS, Barnens rätt i samhället. Många av barnen som ringer till Bris gör det för att de upplever att de inte har någon annan att prata med.
Om vi inte tränar barnen att prata med vuxna så är vi illa ute. Om alla sitter med sin mobil istället för att prata och umgås missar vi signaler på att något inte står rätt till. Den största oron bland de föräldrar som också ringer till Bris är att deras barn stänger in sig och tystnar.
Kattis Ahlström, generalsekreterare för Bris i samtal under Almedalsveckan
Bland barn till missbrukare har hela 27 procent ingen gymnasie-

behörighet mot cirka 10 procent för övriga barn. Det behövs generella insatser för att nå dem med problem i skolan oavsett orsak men också individuella insatser för de barn där man vet att de har bakomliggande problem.

Vi måste också bli bättre på att visa upp det stöd som finns att tillgå i skolan till exempel genom mobila teamen. Låt även de kontaktpersoner som utses ha en skolstödjande funktion.

 

Ingalill Söderberg, ledamot i socialnämnden