Jag var på en konferens om omsorg som Dagens Industri arrangerade som ett led i att väcka frågan i valrörelsen. En rad föreläsningar och paneldebatter målade upp en bild av en äldreomsorg som står inför en rad utmaningar. Den största är såklart att det framöver blir så många fler äldre. Det kom dock upp flera intressanta förslag på hur man kan möta dessa utmaningar och en del stavas teknikutveckling.
I Västerås har man infört något som man kallar E-hemtjänst. Man har tagit den nya tekniken till hjälp för att utföra de sysslor som inte behöver personalens händer, det vill säga ren övervakning nattetid, att hålla kontakt via bildtelefon och att informera via sms vem av hemtjänstpersonalen som kommer på nästa pass.
Med dagens pensionärer som redan har erfarenhet från mobiltelefoner, datorer och Skypande är detta inget konstigt och det ger personalen tid över till annat. Det kan också, rätt använt, ge sänkta kostnader vilket Västeråsexemplet visade.
Tidningen Dagens samhälle ägnar också hela senaste numret åt äldreomsorgen. De artiklarna fokuserar mycket på ökade kostnader och att det går långsamt att förnya äldreomsorgen. Att man sitter kvar i ett gammalt synsätt på stora, tungrodda ålderdomshem istället för moderna flexibla och individanpassade lösningar.
Västergården, nybyggt äldreboende i Huddinge som har en egen Facebooksida
Jag tror att en viktig del i förändringsarbetet är att höja statusen för omsorgspersonalen. Ett sätt kan vara att bejaka den teknikutveckling som finns och som kanske kan locka ungdomar till jobben. Att dessutom se de äldre mer som kunder som ska vara nöjda med servicen som i vilket annat företag som helst sätter en annan press på ledningen och medarbetarna.

 

Ingalill Söderberg, ledamot i socialnämnden