Just nu pågår utställning av förslag till Översiktsplan 2030 på våra bibliotek.  Det är det dokument som kommer att ligga till grund för utvecklingen i Huddinge framöver. Där finns övergripande målsättningar men också på detaljnivå vilka områden som ska bebyggas eller bevaras som de är. Du kan tycka till fram till den 13 december och sedan ska förslaget klubbas i juni nästa år.

Drevvikenpartiet har varit med och påverkat utformningen av Översiktsplan 2030. Förslaget om en omvandling av industriområdet utefter Storvretsvägen för att åstadkomma en stadsgata med bostäder och som binder samman Trångsund med Skogås är mycket tilltalande och fanns med som en av Dp:s punkter till valet 2010.

 

Industriområdet mellan Trångsund och Skogås
som på sikt kan bli ett fint bostadsområde
En annan av våra punkter var att bygga på redan planerad mark och att bevara grönområden. Det har man delvis tagit till sig i översiktsplanen men vi vill bevara ytterligare grönområden och ser hellre att man bygger på höjden. Bland annat vill vi inte att det byggs i Rickardsviksparken och i skogsdungarna vid Mörtviksskolan och Edboskolan.
Ingalill Söderberg, politisk sekreterare