Jag hade idag en mycket intressant och lång diskussion med en ung människa med ett starkt engagemang i det politiska men som upplevde sina möjligheter att påverka som starkt begränsade.

Ett stort problem idag är att många upplever det omöjligt att påverka sin situation och som att deras röster inte blir hörda. Jag anser detta som ett stort misslyckande från vår sida som politiker då framför allt unga människor, men även många andra upplever det som att politik är något som sker i ett vakuum, något som en elit sysslar med.
Vi har idag redskap som demokratidagarna med aktiviteter på gator och torg men även i skolorna. Trots detta upplevs politiken som otillgänglig.

Samtal med elever på Östra gymnasiet under demokratidagarna  2012
Jag nämnde för denna unga person att vi har många kanaler att göra våra röster hörda, bland annat genom medborgarförslag men också genom att själva aktivera oss politiskt. Detta kunde ske genom att gå med i ett lokalpolitiskt parti, eller som personen ifråga gjort, genom att bilda opinion genom att skriva engagerande texter i form av debattinlägg.
Ur detta samtal kom en förfrågan om att föreläsa på personens skola om just möjligheterna för unga människor att göra sina röster hörda. Detta tillfälle kunde jag inte tacka nej till och jag tycker att det är här vi politiker borde ta vårt ansvar. Genom att gå ut till våra unga och ge dem redskapen att uttrycka sina åsikter kan vi öka den politiska medvetenheten. Engagerade ungdomar kan dessutom ge den goda sidoeffekten av engagerade föräldrar.
Tomas Ekroth, valledare