Fråga om hundbad

På valdagen så fick jag en fråga angående våra affischer med hundbad. Vart vill vi ha dem? Ska badplatserna offras? Självklart inte! Vi vill att alla badplatser ska fortsätta vara just badplatser och då för människor och inte djur. Däremot så vill vi för allas trevnad och inte minst hundarnas skull att det ska finnas speciella platser för dem att bada på. Exakt vart och skyltning kommer kommunen att sköta om vi lyckas få igenom vårt förslag.

Det finns många hundar i Huddinge, men endast två bad för dem. Trots detta så badas de på många fler ställen och det är vare sig bra för ägarna eller övriga invånare. Man ska inte behöva känna att man gör fel om man låter sin hund bada, men man ska heller inte behöva oroa sig för att en hund kommer simmande om man tar sig ett dopp. Vet man var de får badas och man vill undvika dem så kan man också göra det med bra skyltning till en plats som inte är allt för nära de vanliga badplatserna.

Katharina Wallenborg, ordförande