Stortorpsparken, en av våra viktiga mötesplatser

I översiktsplanen för 2030 skriver kommunen bland annat: ”För att stärka sammanhållningen och skapa ett attraktivare samhälle behöver olika områden knytas samman vilket kan göras via bebyggelse, mötesplatser, infrastruktur och rekreationsstråk”. Dp har påpekat att det helt saknas en samlingslokal i Länna. När det gäller just Länna och andra områden som växer snabbt så är det lika bra att planera för det från början, för vi vet att det kommer att efterfrågas.
Till skillnad från virtuella och kommersiella mötesplatser är mötet i samlings-lokalen och i andra fysiska mötesplatser i de mindre sammanhangen en icke-anonym företeelse och som fyller en oersättlig demokratisk funktion.
För att utveckla de offentliga fysiska mötesplatserna så räcker det inte med att förlita sig på ideella krafter som föreningar, medlemmar och eldsjälar utan kommunen är en viktig part och resursgivare.
 
I år firar Stortorpsparken 20-årsjubileum. Det är ett gäng glada entusiaster i den ideella Bygdegårdsföreningen Stortorpsparken som från början byggt och drivit parken med små medel. Med kommunen har man ett trettioårigt hyreskontrakt på tomten och får ett bidrag på 60 000 kronor för verksamheten. Kommunen arrangerar också några kulturprogram varje år.
Av Stortorpsparkens egna program är Valborgsfirande det som drar mest publik. I år var det över tvåtusen personer som tittade på brasan, köpte lotter och dansade till levande orkester på dansbanan. Andra arrangemang är julbasar, gökotta och 20-årsjubileet den 3 juni.
Vi ska vara rädda om våra mötesplatser och inte ta dem för givna. Det krävs ofta ett stort arbete och mycket pengar för att hålla dem igång.
Ingalill Söderberg, politisk sekreterare