På senare år är böcker inte längre så populära som förut. Alla är bara ute på Internet. Man har inte lust och tid att gå till bibliotek. Självklart, om det inte händer något absolut ovanligt, exempelvis ett möte med författaren som har skrivit ner Zlatan Ibrahimowic, fotbollsspelarens memoarer då är det annorlunda. Detta möte väckte så stort intresse att Skogås bibliotek saknade lediga sittplatser. Det var ungdomar, framför allt pojkar som kom dit.
Jag behöver inte övertyga någon hur viktigt det är  att läsa böcker. Det är idag bra att böcker kommer närmare människornas hem. Biblioteken gör sitt bästa för att fånga nya läsare. I Masmo har skapats så kallade Tvättstugebibliotek. Det är helt enkelt bara två höga bokhyllor fyllda med böcker och med en sittbänk emellan. Detta ligger i grannskapets tvättstugan dit ALLA går! För urval och ordning i det här ovanliga biblioteket ansvarar Vårbys bibliotek.
I vår tvättstuga i Östra Skogås vid Rondovägens vändplats finns också en bokhylla fylld med böcker. 
Det är bostadsföreningens styrelse som har kommit på den här kloka tanken. Under ett två-timmars tvättpass kan man få tid att välja en bok att låna. Är det möjligt att göra likadant i andra tvättstugor i vår kommun? 
 
Jolanta Szutkiewicz, ledamot i kultur- och fritidsnämnden