I kommande val är 6 procent av väljarna förstagångsväljare. På partiernas kommunvalslistor är 3 procent av kandidaterna mellan 18 och 22 år. Det hade givetvis varit bra med fler, men vem vet, om fyra år kanske det ser helt annorlunda ut. Enligt Sveriges ungdomsorganisation (som jobbar för att förbättra ungas förutsättningar och organisering) så är dagens unga den generation som är mest samhällsengagerad. Det är toppen tycker jag.

I Vårt Huddinges tidning som handlade om supervalåret så intervjuas fyra unga kandidater till vårt eget kommunfullmäktige. De säger så klokt: Rösträtten är en demokratisk rättighet som ska, inte bör, användas. Det kan inte bli bättre och tydligare. Tänk om alla äldre vuxna tänkte som dessa 23 – 25-åringar. Vi är nog många som kan lära av de som är yngre. Även om livserfarenheten är mindre, så behöver inte kunskaperna vara det och när vi träffar ungdomar på till exempel demokratidagarna, så blir man alltid imponerad.

Sofie Söderberg, Dp:s ersättare i grundskolenämnden vid
vårt bord på Östra Gymnasiet under demokratidagarna

Jag hoppas att vi får se fler yngre både i kommunfullmäktige och andra politiska församlingar under nästa mandatperiod. Men självklart så vill jag även att våra seniorer fortsätter att engagera sig också, för vi kompletterar varandra och alla åldrar behövs. Det är det som är demokrati och alla har vi något att bidra med.

Katharina Wallenborg, ordförande demokrati- och mångfaldsberedningen