Än är det inte julledigt och jag har precis kikat på ungdomsinflytandet när det gäller våra fritidsgårdar i Huddinge. Det var verkligen rolig läsning då man på alla mötesplatser gör väldigt mycket inom det här området. Man använder sig av facebook, förslagslådor, konferenser, stormöten, medbestämmande när det gäller inköp plus att ungdomarna planerar turnéer, diskotekskvällar, idrottsaktiviteter med mera.

Att vi har kommit så här långt när det gäller aktiviteter och inflytande för våra yngre invånare känns bra, för det gör att vi har fantastiska förutsättningar att utveckla arbetet med inflytande och medbestämmande ännu mer. Jag har ju mer än en gång tagit upp att Huddinge är en kommun som har ett särskilt fokus på barn och ungdomar, även om vi självklart månar om alla våra invånare, men vi har ett ansvar att rusta våra barn och ungdomar inför vuxenlivet och att ge dem en bra start i livet på alla sätt.

Men inget inflytande utan bra beslut och duktig och engagerad personal och det gäller att kunna se både det lilla och det stora. Därför är det precis som det ska vara när inflytande och utveckling handlar om allt ifrån att vara med och planera en matlagningskväll till att resa till Europacentret i Strasbourg.

Katharina Wallenborg, kommunalråd med ansvar för demokrati