Om du följde senaste kommunfullmäktigesammanträdet så kanske du såg att jag yrkade på en återremiss för ärendet om en ny demokratiberedning. Det berodde på att partier utanför koalitionen hade önskemål om ytterligare diskussioner innan beslutet togs, vilket också har skett. Jag har alltså kallat alla gruppledare till möte och vi kommer att ha ett ytterligare innan beslutet tas i kommunfullmäktige.

Den nya beredningen kommer att få stärkta befogenheter och folkhälsa lyfts också in. Vissa har reagerat och tyckt att det inte riktigt hänger ihop, men folkhälsa är ju faktiskt allt som vi gör som gynnar våra invånare och även demokrati, alltså inflytande och påverkansmöjlighet är ett folkhälsomål. Det är dessutom viktigt att sätta mer fokus på folkhälsoarbetet eftersom vårt uppdrag är att jobba för invånarnas bästa, vilket i sin tur gynnar folkhälsan.

Hur som helst så ser jag fram emot vad en ny demokratiberedning kommer att utföra under kommande mandatperiod. Man kan aldrig luta sig tillbaka och tro att man är färdig med sådana här viktiga frågor, men man kan tillåta sig vara stolt över det som händer här i kommunen, för vi får ofta beröm utifrån för det vi gör.

I kommunfullmäktige senast så talade jag bland annat om att något som vi måste bli bättre på är att få fler att ta på sig politiska uppdrag. Endast 25 promille gör det för tillfället och det är verkligen betyg underkänt. En av anledningarna att det är så tror jag beror på att många människor har en bild av att det är svårt, formellt eller en viss typ av människor som är politiker. Jag skulle vilja slå hål på dessa myter, möjligtvis kan jag medge att det är formellt, men då i kombination med en ofta lättsam ton. Att man sedan till exempel måste begära ordet har ju med det praktiska att göra. Sitter man på ett sammanträde så fungerar det inte om alla pratar i munnen på varandra. Men i övrigt: Huddinges politiska partier är välkomnande och politik är roligt, så jag tror att vi kan locka fler om vi verkligen vill.

Katharina Wallenborg, ledamot i kommunfullmäktige och kommunalråd med ansvar för demokrati