Under rubriken Bra att leva och bo i Huddinge i verksamhetsplan 2015 för kultur- och fritidsnämnden finns flera tabeller. Den här gången vill jag uppmärksamma kulturskolan.  Av tabellen Antal barn och unga i kö till kulturskolan framgår mycket tydligt att 2013 var det 594 barn (varav 358 flickor) som stod i kön att få undervisning på kulturskolan. I jämförelse med tidigare år minskar kön inte alls, utan tvärtom ökar. Etappmålet är att kön ska minska. Problemet ligger i frågan – hur?


Den frågan har politiker ofta ställt på kultur- och fritidsnämndens på sammanträden under de senaste åren. Jag ställde åter frågan på nämndsammanträdet i maj: Varför är det fortfarande så lång kö till Kulturskolan? Vi borde ju vara glada över att det är så stort intresse för undervisning på kulturskolan, det betyder att vi har många talanger i vår kommun, bland annat i musik och sång. Det betyder också att kulturskolan håller en hög nivå. 
Svaret på frågan var som vanligt: Det saknas pengar i budgeten till att utöka verksamheten. Det behövs även fler lokaler. Lokaler finns ju, det är våra kommunala skolor! Varför inte öppna dörrarna för kulturskolans verksamhet efter ordinarie lektionsundervisning? Kulturskolans verksamhet pågår på elevernas fritid. I så fall behövs det inte byggas nya lokaler, det skulle vara en onödig kostnad.
Varför är det då så viktigt att barn och unga som söker sig till kulturskolan får tillgång till den? För det första, man borde inte slösa bort de konstnärliga talangerna, de är ju våra nationella skatter.  För det andra, av pedagogiska skäl. Barn och unga måste ha någon sysselsättning på fritiden, gärna enligt sitt eget intresse. För det tredje, en lång kö gör att eleverna inte hinner börja i kulturskolan innan de växer ur den ålder när man är särskilt intresserad av musik och sång.  När de läser på gymnasiet har de mycket svårare att ägna sig åt något annat än ordinarie lektioner än på grundskolan.
Tjänstemänen gör sitt bästa. För att möta efterfrågan erbjuder kulturskolan gruppundervisning för nybörjare i sång och gitarr och till viss del i keyboard/piano. Trots detta är trycket på att få börja i kulturskolan betydligt större än antalet platser. Nyckeln till att minska kön till kulturskolan ligger inte i tjänstemännens ovilja eller brist på bra arbete utan detta ligger i politikernas möjlighet, det behövs politiska beslut i vår kommun. Det räcker inte att bara klaga på en lång kö och göra ingenting.
Jolanta Szutkiewicz, ledamot i kultur- och fritidsnämnden