Många känner frustration över att de upplever att de inte kan påverka sin närmiljö och tycker den politiska gången är allt för långsam. Men visst kan man påverka. Man behöver inte engagera sig i ett politiskt parti men det underlättar. I Drevvikenpartiet sitter vi i majoriteten tillsammans med allianspartierna och visst är allting lättare då än i opposition. Vi har också representanter i alla kommunala nämnder och styrelser och har stora möjligheter att föra fram våra frågor.
Vi jobbar i första hand med de lokala frågorna men måste såklart också bevaka att hela kommunen utvecklas på ett bra sätt. Vi har nu ett gyllene tillfälle att påverka utvecklingen på lång sikt. Översiktsplan för Huddinge 2030 är nu ute på samråd. Där finns mycket bra övergripande skrivningar om hur kommunens mark ska användas, hur man vill satsa på kommunikationer och grönområden och mycket mer.
I planerna för vår östra kommundel finns flera spännande idéer, bland annat om att knyta samman Stortorp, Trångsund, Skogås och Länna på ett bättre sätt. En satsning på badplatserna och flera nya parker föreslås också.
Ta del av förslagen och kom med dina synpunkter till oss. Det är lättare att påverka nu innan det är färdiga detaljplaner.
Ingalill Söderberg, politisk sekreterare