Genom åren har vi i dp pratat en hel del om hur man skulle kunna förnya och vitalisera kommunalpolitiken och vi har även skrivit till regeringen om det här. Sverige har som många känner till 290 primärkommuner, alltså det vi oftast menar när vi bara säger kommun plus att det finns 20 landstingskommuner. Själva har dp bara platser i kommunen och vi har förutom att diskutera internt även deltagit på utbildningar och konferenser, främst genom SKL, för att kunna påverka till det bättre.

Det vi vill är att våra kommuner ska få möjlighet att prova nya tillvägagångssätt inom kommunpolitiken. Visserligen har inte kommunallagen uppdaterats förutom smärre justeringar på 20 år, så det är väldigt angeläget att det görs, men till dess så menar både vi och SKL att det vore högst rimligt att få prova olika tillvägagångssätt i kommunerna innan det påverkar lagen. Vi har nämligen väldigt olika förutsättningar och att tro att en kommun i Stockholms län kan jämföras med en glesbefolkad norrlandskommun som dessutom har flera gånger större yta är bara dumt. Att anpassa sin kommunala verksamhet till sina egna förutsättningar är ett måste. Därför behöver vi ta stora kliv framåt nu för att inte försämra demokratin och förutsättningarna för bra service till invånarna.

Det finns olika idéer kring det här och det kan till exempel vara att ha större variation på antalet ledamöter i kommunfullmäktige, möjligheten att ta bort kommunstyrelsen just för att få en bättre diskussion i kf, eller så kallad kommunal parlamentarism, där alltså endast majoritetspartierna finns i ks. Det här är bara några exempel, men oavsett vad man kan göra, så är det viktigt att det görs eftersom goda exempel och utveckling inte kommer av sig självt. Till våren ska regeringen lägga en proposition om de här frågorna och det ska bli väldigt spännande att se vad de föreslår.

Katharina Wallenborg, gruppledare