Ja, det är vad vi har att ta ställning till på söndag. Motståndarna hävdar att man kommer att få dubbla administrationer och dubbla kostnader om man låter oss bli kommun nummer 291. Det är märkligt att man är så dåligt upplyst så man inte vet att alla kommuner, även en eventuell 291:a skulle få ta del av vårt skatteutjämningssystem och därigenom ha samma förutsättningar som vi har nu och som alla andra kommuner har. Med andra ord så ser jag gärna en ny kommun med nya politiker som kommer att vara mer pålästa.

Hur få kommuner ska vi ha för att det ska bli optimalt? 290 kommuner kostar ju också mer än en kommun om man resonerar som nej-sägarna. Men då glömmer man att det finns något som heter lokalkännedom och som behövs för att få bra och kostnadseffektiva beslut.

För egen del ser jag hellre att 100 % istället för 20 % av politikerna bor här, för då vet jag att det är samma vardag som min egen och andra Skogås-, Trångsunds- och Lännabor de fattar beslut om.

Säg ja på söndag!

Katharina Wallenborg