På gymnasienämndens senaste sammanträde tog dp upp en viktig sak under punkten övriga frågor, nämligen ungas spelmissbruk. På GN AU ställdes frågan till Barn- och utbildningsförvaltningen respektive gymnasieskolors chefer beträffande detta problem i Huddinge kommun. På gymnasienämnden fick vi svar på hur det ser ut i kommunen. Tyvärr var inte svaret så konkret. Man sa att både vissa lärare precis som föräldrar är medvetna om problemet och oroliga för ungdomarna, men samtidigt maktlösa.

Dp ställde en fråga till: Vad gör man för att förebygga ungas spelberoende och vad gör man för att jobba mot redan befintliga problem?

 

Dp upplyste om att det finns något som heter Riksförbundet Spelkontroll, en organisation i Sverige som arbetar mot detta negativa beteende och att man vill uppmärksamma det här i unga år på gymnasienivå. Det är viktigt och det är tid att ta frågan på allvar i synnerhet nu då diagnoshandboken, DSMV, har släppts och likställer skadligt bruk av spel om pengar med alkohol- och narkotikaberoende.

 

Katharina Wallenborg, kommunalråd, lyfte redan i våras frågan i samtal med Riksförbundets ordförande, Gustav Sundgren, ifall det finns möjlighet att delta på informationsmöten kring spelberoende. Förbundet är intresserade av att informera och utbilda till politiker och anställda i kommunen och det är alltså det som dp nu jobbar för.

 

Kanske är det värt att betala en slant för det här för att förebygga detta allvarliga problem då dator- och tv-spel, men även automatspel blir alltmer populärt bland unga?

 

Jolanta Szutkiewicz, ledamot gymnasienämnden