Det finns olika sätt att mäta arbetslöshet på och siffrorna är sällan rättvisa eller med sanningen överensstämmande då man även räknar in den som studerar och vill ha ett extrajobb till exempel, men de är ändå jämförbara då man kan titta på andra kommuner och se hur vi ligger till i förhållande till dem.

Om man undantar ungefär fem år under den senaste 20-årsperioden så har Huddinge hela tiden haft bättre siffror än snittet för Stockholms län och tittar man på snittet för hela landet så har vi legat bättre till under hela den här perioden.

Varför skriver jag då om detta? Jo, för att debatten kan ge sken av att siffrorna i kommunen är katastrofala. Det kan givetvis vara en katastrof för personen som är arbetslöshet och det måste självklart lösas, men det gör vi inte med överdriven pessimism. Att ge sken av att situationen är sämre än vad den är kan till och med ta ifrån arbetssökande motivationen då man kanske tror att det knappt är någon idé att ens försöka. Men det är det givetvis, för det finns jobb att söka, men ibland kan man behöva hjälp och ibland kan det behövas kompletterande utbildning.

Drevvikenpartiet följer hela tiden utvecklingen på arbetsmarknaden och vi har både engagerade politiker och engagerad personal här i kommunen och vi samarbetar med myndigheter, skolor och företag och från Dp:s sida så ser vi gärna större stöd till dem som är intresserade av att driva egna företag. 80 procent av alla jobb finns nämligen i våra småföretag.

Katharina Wallenborg, gruppledare