Arbetslösa

Det finns olika sätt att mäta arbetslöshet på och siffrorna är sällan rättvisa eller med sanningen överensstämmande då man även räknar in den som studerar och vill ha ett extrajobb till exempel, men de är ändå jämförbara då man kan titta på andra kommuner och se hur vi ligger till i förhållande till dem.

Om man undantar ungefär fem år under den senaste 20-årsperioden så har Huddinge hela tiden haft bättre siffror än snittet för Stockholms län och tittar man på snittet för hela landet så har vi legat bättre till under hela den här perioden.

Varför skriver jag då om detta? Jo, för att debatten kan ge sken av att siffrorna i kommunen är katastrofala. Det kan givetvis vara en katastrof för personen som är arbetslöshet och det måste självklart lösas, men det gör vi inte med överdriven pessimism. Att ge sken av att situationen är sämre än vad den är kan till och med ta ifrån arbetssökande motivationen då man kanske tror att det knappt är någon idé att ens försöka. Men det är det givetvis, för det finns jobb att söka, men ibland kan man behöva hjälp och ibland kan det behövas kompletterande utbildning.

Drevvikenpartiet följer hela tiden utvecklingen på arbetsmarknaden och vi har både engagerade politiker och engagerad personal här i kommunen och vi samarbetar med myndigheter, skolor och företag och från Dp:s sida så ser vi gärna större stöd till dem som är intresserade av att driva egna företag. 80 procent av alla jobb finns nämligen i våra småföretag.

Katharina Wallenborg, gruppledare

Sommarjobbsgaranti, funkar det?

Vi har precis fått ta del av kommunens utvärdering av årets feriepraktik. Det är en rolig läsning med mycket positivt från de olika inriktningarna. Några har fått jobba med entreprenörskap och starta egna företag, några gjorde utlandspraktik och åter några har spelat musik på gator och torg. En lite större grupp än förra året ingick i den lyckade satsningen ”Tillsammans för Vårby” där ungdomarna tillsammans med fastighetsägarna får snygga upp i bostadsområdet.
Det tråkiga är att av 851 sökande i år fick bara 450 en plats. 126 har visserligen tackat nej till erbjuden plats men det är ändå drygt 200 som inte fått någon plats. Drevvikenpartiet (och några andra partier) gick i valrörelsen ut med löfte om sommarjobbsgaranti för alla på gymnasiet. Vi tror det är möjligt genom ett närmare samarbete med näringslivet och föreningslivet. Stortorpsparken tog till exempel i år emot feriepraktikanter som fick driva sommarcafé under alla tre perioderna.
Kaffestugan i Stortorpsparken som kunde vara öppen i somras tack vare sommarjobben.
Vad kostar det då? Budgeten för årets praktik är på lite drygt 3,5 miljoner. En ökning med 50 procent borde kommunen ha råd med. Det skulle ge 675 platser totalt.
Ingalill Söderberg, politisk sekreterare

Småföretagarna viktiga för Huddinge kommun

Visste du att fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag? Att 30 procent av kommunens skatteintäkter kommer därifrån?
I morse bjöd organisationen Företagarna in till ett frukostmöte där man korade den mest företagsvänlige politikern i kommunfullmäktige i Huddinge. Samtliga politiker hade fått svara på en enkät och sen hade Företagarna googlat på vad de verkligen uträttat. Vinnare blev en från vardera majoriteten och oppositionen, Christian Ottosson (C) och Emil Högberg (S).
Sen fick samtliga politiker som var med på mötet svara på frågan vad de kommer att satsa på i valrörelsen för att förbättra för företagarna. Drevvikenpartiets kommunalråd, Katharina Wallenborg tog upp att vi gärna ser ett ökat samarbete över kommungränserna och speciellt mot Haninge och den regionala stadskärnan där.
Politikerpanelen från vänster: Christian Ottosson, Emil Högberg, Daniel Dronjak Nordqvist, Ann-Marie Högberg, Katharina Wallenborg, Tomas Hansson, Karl Henriksson, Bo Källström, Malin Danielsson och Leif Nysmed.
Hon nämnde också att vi vill ha ett Arena 143 i östra kommundelen också. Det är ett företagarscentrum som kommunen driver i samverkan med fastighetsbolaget Balder i Vårby gård där man kan får hjälp och stöd som småföretagare.
De avslutande frågorna om vad partierna tycker om vinster i välfärden och krav på kollektivavtal vid upphandlingar var man ganska eniga om, men så var ju inte Vänsterpartiet där. Saknades gjorde även SD, HP och MP. Bryr de sig inte om företagen?

 

Ingalill Söderberg, politisk sekreterare

Fel på de arbetssökande eller på arbetsmarknaden?

Enligt arbetsförmedningen så är mer än var fjärde arbetssökande hos dem funktionsnedsatt. Naturligtvis så är det så att många har en eller flera funktionsnedsättningar och det är ju inget att argumentera emot, men mer än var fjärde? Det är inte utan att man undrar om det inte är samhället som är för snabb med etiketter ibland. Alla är inte stöpta i samma form och vi kanske ska bli bättre på att acceptera det. Även kommunerna som arbetsgivare behöver bredda sin syn på vilka som är anställningsbara och bättre leva upp till den mångfald och jämlikhet som man jobbar för.

Utöver de traditionella funktionshindren så vägs även håltagning/piercing in som ett funktionshinder. Det är ju lätt avhjälpt, för är det så framträdande så kan man ju ta bort näsringen eller vad det nu skulle vara som inte passar för just det jobbet som man söker. Det jag vill säga här är att när sådana saker också vägs in så blir ju siffrorna än mer uppseendeväckande.

Men håller vi oss till det man traditionellt brukar tänka på så handlar det nog många gånger om att vi gärna ser att människor är mer perfekta än vad de egentligen är. Ju hårdare vi blir i våra bedömningar, ju fler stänger vi ute. Så vad är det vi bör göra för att fler ska få jobb? Titta på vilka defekter som de har, eller bättre se vilka företräden som de har?

Katharina Wallenborg, gruppledare

Arena 143

Igår hade Drevvikenpartiet för första gången ett möte utanför vår kommundel. Det kanske låter märkligt, men det är trots allt i Skogås-Trångsund som vi har vårt väljarstöd och det är där som våra medlemmar finns. Nu tyckte vi ändå att det fanns anledning att ”vidga vyerna” och vi höll ett möte i Vårby gård på deras ganska nya Arena 143 där Vårbyborna kan få stöd när de vill starta företag. De kan även billigt hyra en datorplats eller ett kontor om de redan har ett företag.

Arena 143 är ett samarbete mellan Huddinge kommun och Fastigheter Balder AB och själv var jag där även på demokratidgarna och har bara fått positiva intryck. Även de andra i partiet tyckte att det var väl värt att åka så långt man kommer västerut i kommunen. Funderingar kom upp om att det här borde finnas på fler ställen och även i vår kommundel.

Att det nu har startats i Vårby har bland annat att göra med att just Vårbyborna har flest företagsintresserade invånare om man tittar på siffrorna procentuellt och då många är arbetslösa i området så är det verkligen en vettig satsning. Vi ska ju göra det som är bra för invånarna och kan man starta ett eget företag och få ett riktigt jobb istället för en ”åtgärd” så är ju det toppen. Går det dessutom bra för företaget så ger man fler människor arbete.

Vi hade även Huddinges företagslots Agneta Persson på plats som berättade om arbetet för att stötta och underlätta för företagare i hela kommunen och hennes besök gav mycket intressant information.

Katharina Wallenborg, ordförande och gruppledare

Paneldebatt med lokala företagarna

Idag har jag tillsammans med representanter från fyra andra kommunfullmäktigepartier varit på paneldebatt här i Huddinge där det lokala näringslivet hade bjudit in oss för att höra om vår politik för företagarna och hur man kan underlätta för framför allt småföretagare, vilket är de företag som har upp till 49 anställda. Länna och dess områdes framtid kom självklart upp till diskussion och det märktes att det inte bara var vi i Drevvikenpartiet som anser att området kommer i skymundan för Kungens kurva och Flemingsberg.

Självklart ska vi lyfta fram våra lokala kärnor, men Länna ingår i det yttre skiktet av Haninges regionala kärna och därför är det viktigt att det blir mer fokus även på utvecklingen i den östra delen av kommunen. Vi kan alltså dra nytta av närheten till Haninge och vi kan ge Huddinge ytterligare positiv uppmärksamhet utåt genom att tala mer om Länna och vad som händer där.

Naturligtvis kom Södertörnsleden upp på dagordningen, något som i princip alla partier i kf jobbar för. För många är bra vägar och bra framkomlighet avgörande för verksamheterna.

Det är ett år kvar till valet, men det här är den andra debatten redan, förra veckan träffade jag och andra förtroendevalda företrädare för pensionärerna. Jag ser fram emot fler debatter. Att diskutera viktiga frågor och att lära känna varandra bättre skapar nya förutsättningar som gynnar utvecklingen och våra invånare.

Katharina Wallenborg, gruppledare