Idag har jag tillsammans med representanter från fyra andra kommunfullmäktigepartier varit på paneldebatt här i Huddinge där det lokala näringslivet hade bjudit in oss för att höra om vår politik för företagarna och hur man kan underlätta för framför allt småföretagare, vilket är de företag som har upp till 49 anställda. Länna och dess områdes framtid kom självklart upp till diskussion och det märktes att det inte bara var vi i Drevvikenpartiet som anser att området kommer i skymundan för Kungens kurva och Flemingsberg.

Självklart ska vi lyfta fram våra lokala kärnor, men Länna ingår i det yttre skiktet av Haninges regionala kärna och därför är det viktigt att det blir mer fokus även på utvecklingen i den östra delen av kommunen. Vi kan alltså dra nytta av närheten till Haninge och vi kan ge Huddinge ytterligare positiv uppmärksamhet utåt genom att tala mer om Länna och vad som händer där.

Naturligtvis kom Södertörnsleden upp på dagordningen, något som i princip alla partier i kf jobbar för. För många är bra vägar och bra framkomlighet avgörande för verksamheterna.

Det är ett år kvar till valet, men det här är den andra debatten redan, förra veckan träffade jag och andra förtroendevalda företrädare för pensionärerna. Jag ser fram emot fler debatter. Att diskutera viktiga frågor och att lära känna varandra bättre skapar nya förutsättningar som gynnar utvecklingen och våra invånare.

Katharina Wallenborg, gruppledare