Vi har precis fått ta del av kommunens utvärdering av årets feriepraktik. Det är en rolig läsning med mycket positivt från de olika inriktningarna. Några har fått jobba med entreprenörskap och starta egna företag, några gjorde utlandspraktik och åter några har spelat musik på gator och torg. En lite större grupp än förra året ingick i den lyckade satsningen ”Tillsammans för Vårby” där ungdomarna tillsammans med fastighetsägarna får snygga upp i bostadsområdet.
Det tråkiga är att av 851 sökande i år fick bara 450 en plats. 126 har visserligen tackat nej till erbjuden plats men det är ändå drygt 200 som inte fått någon plats. Drevvikenpartiet (och några andra partier) gick i valrörelsen ut med löfte om sommarjobbsgaranti för alla på gymnasiet. Vi tror det är möjligt genom ett närmare samarbete med näringslivet och föreningslivet. Stortorpsparken tog till exempel i år emot feriepraktikanter som fick driva sommarcafé under alla tre perioderna.
Kaffestugan i Stortorpsparken som kunde vara öppen i somras tack vare sommarjobben.
Vad kostar det då? Budgeten för årets praktik är på lite drygt 3,5 miljoner. En ökning med 50 procent borde kommunen ha råd med. Det skulle ge 675 platser totalt.
Ingalill Söderberg, politisk sekreterare