Temagruppen Unga i arbetslivet står bakom en ny kommande rapport som visar att över 112 000 personer mellan 16 och 25 år står utanför både jobb och studier. Skillnaderna mellan olika kommuner är stor.

Rapporten är ett samarbete mellan Ungdomsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Skolverket och väntas komma ut i anslutning till Almedalsveckan i början av juli.

Statistiken som är från 2011, är emellertid bättre än både 2010 och 2009. 2009 var det 123 900 ungdomar i utan jobb eller studier, runt 8–10 procent. Av siffrorna framgår inte heller om alla dessa ungdomar är i behov av ett jobb. Till exempel räknas ungdomar som åker utomlands för att arbeta eller studera eller de som av någon anledning endast vill ha ett extraarbete som sysslolösa.

Tittar man bara på dem som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen blir bilden en helt annan. I Huddinge i april 2013 var 2,1 procent av ungdomarna i åldern 18–24 år inskrivna på Arbetsförmedlingen. Motsvarande siffra för riket var 3,1 procent.

Vi ska såklart inte acceptera att någon ungdom går utan arbete eller studier i någon längre period och mycket görs i Huddinge för att motverka det, men man får inte heller trixa med siffror i propagandasyfte.

Ingalill Söderberg, ledamot i socialnämnden