De politiker som lämnar sina förtroendeuppdrag har ökat de senaste mandatperioderna och det vore önskvärt att fler diskussioner fördes om hur man kan förhindra detta. Fyra år är en lång period i en människas liv och man är inte livegen tack och lov, så viss rörelse inom politiken kommer alltid att finnas. Men att så många som 23 procent lämnade våra 290 kommunfullmäktige under förra mandatperioden (17 procent perioden innan) är inte tillfredsställande.

De flesta som lämnar ett politiskt uppdrag gör det av personliga skäl och självklart så händer saker som att man flyttar, får mer med sitt förvärvsarbete och så vidare och därför lämnar, men det motsätter inte att man försöker underlätta att ha ett uppdrag så att det inte är politiken i sig som gör att man inte vill vara kvar. En del av det arbetet är att se över hur privatanställda i praktiken kan utföra ett uppdrag, för den lagliga rätten har de redan, men de är sämre representerade än anställda inom kommuner och landsting. Här gäller det att ha tillmötesgående arbetsgivare och det är viktigare än vad det kanske först låter, men vill vi värna demokratin så måste det bli bättre.

I Huddinge gör vi med jämna mellanrum undersökningar bland våra förtroendevalda för att få veta vad som är bra och kanske till och med dåligt. Vi tittar på hur vi kan utveckla arbetet för att locka nya politiker och dessutom få fler att stanna. Betyget är bra redan nu, så jag hoppas att vi ska kunna locka fler att ta på sig uppdrag än dagens 25 promille!

Katharina Wallenborg, kommunalråd med ansvar för demokrati