Huddinge kommun växer! Det var inte så länge sedan vi blev hundra tusen invånare. Man måste bygga fler bostäder och skolor. Enligt befolkningsprognosen ökar antalet elever mellan 16–19 år med 1 000 personer de närmaste tio åren. De områden där det blir störst befolkningsökning är Sjödalen-Fullersta och i Flemingsberg.
Det finns ett behov av en gymnasieskola till i Huddinge.  På senaste gymnasienämnden och även tidigare diskuterades frågan: Vilken plats är den mest lämpliga för en ny gymnasieskola?  Man kom fram till att den är Flemingsberg med hänsyn till de goda kommunikationerna och möjligheten till samarbete med till exempel Södertörns högskola och Flemingsbergs forsknings- och utvecklingscentra.
I de gymnasieskolor som vi har idag finns även ett behov av att öka lokalutrymmena.  Det är så bland annat på Östra gymnasiet. Man vill erbjuda eleverna på teknikprogrammet att läsa ett fjärde år för att erhålla en gymnasieingenjörsexamen. Man strävar också efter att kunna ta emot fler elever i framtiden.
Fullsatt aula på Östra gymnasiet under politikerutfrågningen inför valet i höstas
Gymnasienämnden instämmer med förvaltningen om ett utökat samarbete med övriga förvaltningar inom kommunen då det finns stora samordningsvinster genom en god dialog och gemensam planering. Det är också viktigt att gymnasieförvaltning kommer in i planerings-processen på ett tidigt stadium för att vara med och påverka en väl fungerande infrastruktur där vi bygger kostnadseffektiva skolor med en bra miljö för eleverna.
Jolanta Szutkiewicz, ledamot Gymnasienämnden