Det är en stor skam att vi inte kan få stopp på klottret och graffitin i vår kommundel. Överallt ger det sig tillkänna på tågviadukter i gångtunnlar, på träd, bergväggar, trafikskyltar, elskåp och husväggar. Inget verkar undgå dessa vandalers miljöattacker.
Graffiti på den gamla försvarsanläggningen, Korvlinjen

 

Kommunens optimistiska slogan att allt klotter ska saneras inom 48 timmar kom snabbt på skam. Så att trötta ut klottrarna lyckades inte, snarare tvärtom. En sanerad yta ses av klottrarna som en sann njutning att återerövra och de ser snabbt till att status quo åter råder.
Vad ska vi då göra för att komma till rätta med ofoget? Att anordna tävlingar i graffiti inspirerar säkert fler att utöva graffiti. Var ska de öva inför tävlingen? Återstår antagligen endast vår natur, broar, husväggar och så vidare.
Personligen vill jag inte bli påtvingad denna vandalism så fort jag går utanför dörren och ut i samhället. Så bort med eländet!

 

Jan Borg, ledamot i Huddinges brottsförebyggande råd