Bort med klottereländet!

Det är en stor skam att vi inte kan få stopp på klottret och graffitin i vår kommundel. Överallt ger det sig tillkänna på tågviadukter i gångtunnlar, på träd, bergväggar, trafikskyltar, elskåp och husväggar. Inget verkar undgå dessa vandalers miljöattacker.
Graffiti på den gamla försvarsanläggningen, Korvlinjen

 

Kommunens optimistiska slogan att allt klotter ska saneras inom 48 timmar kom snabbt på skam. Så att trötta ut klottrarna lyckades inte, snarare tvärtom. En sanerad yta ses av klottrarna som en sann njutning att återerövra och de ser snabbt till att status quo åter råder.
Vad ska vi då göra för att komma till rätta med ofoget? Att anordna tävlingar i graffiti inspirerar säkert fler att utöva graffiti. Var ska de öva inför tävlingen? Återstår antagligen endast vår natur, broar, husväggar och så vidare.
Personligen vill jag inte bli påtvingad denna vandalism så fort jag går utanför dörren och ut i samhället. Så bort med eländet!

 

Jan Borg, ledamot i Huddinges brottsförebyggande råd

Rent, snyggt och tryggt!

Det är precis så vi vill ha det nu när våren är här och alla börjar vakna till efter vintermörkret. Fler rör sig ute och då vill vi att våra centrum och bostadsområden ska vara trevliga att vistas i. Med tanke på alla barn och ungdomar som bor i kommunen så känns det extra viktigare med en bra utemiljö.

De här frågorna har engagerat oss under alla år och vi fortsätter att jobba för att klotter tas bort snabbare, att det inte ligger skräp i naturen, att våra gång- och cykelvägar är upplysta på ett inbjudande sätt och inte med ”strålkastare” som det ofta är tyvärr; vi vill ha nolltolerans mot missbruk utomhus eftersom det skapar otrygghet hos många och vi vill att alla boende i Huddinge ska kunna vara stolta och bra ambassadörer för sitt bostadsområde.

Drevvikenpartiet talar inte om några otrygga, utsatta eller mindre bra områden eller kommundelar. Vi är väl medvetna om de problem som finns och dem jobbar vi med, men vi tror på att lyfta fram det positiva, för det mesta är trots allt bra och vem vill bo i det ”dåliga” området? Vi bor nämligen i en av de grönaste och finaste kommunerna i hela Stockholmsregionen och vi hamnade på delad åttondeplats tillsammans med Lidingö som bästa kommun att bo i när tidningen Fokus gjorde sin undersökning förra året. Sverige har 290 kommuner, så självklart är vi stolta.

Bor du i Huddinge så är det alltså bara att gratulera. Vill du veta mer om din kommun så gå in på http://huddinge.se/ och vill du se hela Fokus lista över landets kommuner så hittar du den här: http://www.fokus.se/bastattbo/har-ar-det-bast-att-bo-2014/

Katharina Wallenborg, ordförande

Starkt samband mellan alkohol och våld

Systembolaget bjöd i veckan in till ett seminarium om sambandet mellan alkohol och våld. Det är inget nytt man kommit på utan olika studier visar att i mellan 50 och 80 procent av alla våldsbrott spelar alkohol en betydande roll. För mord gäller att 75–80 procent av gärningsmännen är alkoholpåverkade och nästan lika många av offren.
Seminariet gav en lite bredare bild av orsakssammanhangen och visade även på några åtgärder för att minska antalet våldsbrott. Bland annat kan man konstatera att vad man dricker har betydelse och hur gammal man är. Vid mord är det framför allt sprit och vid misshandelsfallen öl som konsumerats.
En forskare berättade hur alkoholen förändrar våra sinnen. Den sänker hämningar, får oss att göra andra bedömningar och vi kan inte se konsekvenser av våra handlingar lika bra som i nyktert tillstånd. Förmågan att ta in information minskar och vi har svårare att tolka andra vilket leder till missförstånd och provokation.
Ur Systembolagets kunskapsöversikt om sambanden mellan alkohol och våld
Trots att de som konsumerar alkohol minst en gång i veckan har ökat så har berusningsdrickandet minskat vilket leder till minskat våld. Andelen ungdomar som intensivkonsumerar alkohol har också minskat kraftigt.
Serveringstillstånden har tredubblats sedan slutet på 1970-talet och fyrdubblats i Stockholm. Här har dock STAD-projektet med ansvarsfull alkoholservering gjort mycket för att minska de negativa effekterna.  För varje extra timme som krogarna har öppet på natten ökar våldsbrotten med 16 procent. De hoppas med sina goda resultat även kunna ta sig an problemen på idrottsarenor och kanske festivaler.
Polisen i Växjö har startat Kronobergsmodellen som går ut på att man jobbar offensivt mot langning och kräver föräldrarna på ansvar för sina minderåriga barn. De har fått stor uppmärksamhet, inte minst i sociala medier, för sina goda resultat och metoden sprids nu över landet.
Något som flera av föreläsarna tog upp är vikten av samverkan mellan olika myndigheter, näringslivet, kommunen och föräldrarna för att ingen under 18 år ska dricka alkohol.
Ingalill Söderberg, ledamot i socialnämnden

Nattvandring och andra åtgärder för minskad skadegörelse

Drevvikenpartiet driver ju på för att klottersaneringen ska bli bättre. Vi tror att om man tar bort klotter omdedelbart blir det mindre intressant att fortsätta att klottra. Tyvärr är övrig skadegörelse också stor i vår kommundel och i helgen krossades återigen glaset i busskuren på Trångsundsvägen.
Krossat glas i busskuren på Trångsundsvägen
Nu har ett föräldrainitiativ till nattvandring dragit igång som jag hoppas mycket på. Gå in på Facebookgruppen Nattvandring Skogås Trångsund om du vill hjälpa till!
Stortorpsparken har också varit utsatt för skadegörelse under lång tid. Under förra julhelgen brann grillstugan ner och vid flera tillfällen sedan dess har ungdomar eldat på dansbanan och möbler i parken. Tält har blivit nerrivna och inbrottsförsök har gjorts.
Nu har styrelsen i parken tröttnat och bekostat jalusier både i den nybyggda grillstugan och på dansbanan. Larm och bättre belysning är andra åtgärder som man varit tvungna att sätta in. Vi hoppas att byggnaderna nu får vara orörda.
Nya jalusier ska förhoppningsvis motverka skadegörelse i  Stortorpsparken
Ett utökat samarbete med fritidsgårdarna Rockville i Trångsund och Ungdom 142 i Skogås samt fältassistenterna i mobila teamet ska förhoppningsvis också leda till att ungdomarna blir mer rädda om den tillgång som parken är.

 

Ingalill Söderberg, ledamot socialnämnden

Nolltolerans mot klotter

Klotter på bankomaten i Trångsund
Det är viktigt att vårda kommunens varumärke, att stävja klotter och skadegörelse genom en aktiv sanering är en viktig del av det arbetet. Drevvikenpartiet driver aktivt frågan om att policyn om sanering inom 48 timmar verkligen ska uppfyllas.
Klotter och skadegörelse har blivit ett stort problem i vår kommundel, Huddinge kommun har en policy som säger att allt klotter ska saneras inom 48 timmar om det inte är synnerligen grovt eller kränkande då ska det bort inom 24 timmar. Det här är en policy som inte följs särskilt bra i vår kommundel då klotter kan bli kvar i månader vilket gör klottrandet mer attraktivt då budskapen får bli kvar.
Vi i Drevvikenpartiet är övertygade om att det skulle gå att stävja problemet med klotter om Huddinge kommuns policy verkligen följs eftersom det då i stort sett skulle vara meningslöst att klottra eftersom ingen skulle hinna se det och färg dessutom är dyrt och idag svårt att stjäla. Som en följd av att våra offentliga ytor blev förskonade från klotter skulle förhoppningsvis den övriga skadegörelsen också minska då attraktionsvärdet skulle öka.
 
Det är viktigt att resurser avsätts för att kommunen ska kunna leva upp till den policy som satts och detta arbete går dessutom hand i hand med planen att vårda kommunens varumärke. Med en renare och snyggare miljö kommer också en tilltagande stolthet för kommunen vilket är viktigt när vi nu befinner oss i en expansiv fas med många nya bostäder på gång.
Ge stoltheten över vår kommundel respons genom att se till att nolltoleransen mot klotter och saneringspolicyn följs.

 

Tomas Ekroth, valledare för Drevvikenpartiet

Viktigt med grannsamverkan för minskad brottslighet

Genom ideella insatser har grannsamverkan bidragit till att motverka brott och skapa trygghet under många år. Drevvikenpartiet har stött grannstödsbilen sedan starten och vi har flera medlemmar som hjälper till och kör. Huddinge brottsförebyggande råd beslutade vid sitt möte i april att kraftigt höja stödet till Grannstöd Huddinge från 22 000 kronor för 2013 till 35 000 för 2014.
Lars Andersson, en av partiets medlemmar som kör bilen. Foto: Kim Wiking
Under 2014 vill kommunen att samverkan ska utvecklas och målet är att Grannstödsbilen ska få ytterligare uppgifter till exempel inom området som rör klotter och skadegörelse. Mycket bra tycker vi och fortsätter att stötta verksamheten. Liknande initiativ behöver komma igång när det gäller nattvandring och förebyggande arbete mot missbruk.

 

Ingalill Söderberg, ledamot i socialnämnden