Klotter på bankomaten i Trångsund
Det är viktigt att vårda kommunens varumärke, att stävja klotter och skadegörelse genom en aktiv sanering är en viktig del av det arbetet. Drevvikenpartiet driver aktivt frågan om att policyn om sanering inom 48 timmar verkligen ska uppfyllas.
Klotter och skadegörelse har blivit ett stort problem i vår kommundel, Huddinge kommun har en policy som säger att allt klotter ska saneras inom 48 timmar om det inte är synnerligen grovt eller kränkande då ska det bort inom 24 timmar. Det här är en policy som inte följs särskilt bra i vår kommundel då klotter kan bli kvar i månader vilket gör klottrandet mer attraktivt då budskapen får bli kvar.
Vi i Drevvikenpartiet är övertygade om att det skulle gå att stävja problemet med klotter om Huddinge kommuns policy verkligen följs eftersom det då i stort sett skulle vara meningslöst att klottra eftersom ingen skulle hinna se det och färg dessutom är dyrt och idag svårt att stjäla. Som en följd av att våra offentliga ytor blev förskonade från klotter skulle förhoppningsvis den övriga skadegörelsen också minska då attraktionsvärdet skulle öka.
 
Det är viktigt att resurser avsätts för att kommunen ska kunna leva upp till den policy som satts och detta arbete går dessutom hand i hand med planen att vårda kommunens varumärke. Med en renare och snyggare miljö kommer också en tilltagande stolthet för kommunen vilket är viktigt när vi nu befinner oss i en expansiv fas med många nya bostäder på gång.
Ge stoltheten över vår kommundel respons genom att se till att nolltoleransen mot klotter och saneringspolicyn följs.

 

Tomas Ekroth, valledare för Drevvikenpartiet