Det är precis så vi vill ha det nu när våren är här och alla börjar vakna till efter vintermörkret. Fler rör sig ute och då vill vi att våra centrum och bostadsområden ska vara trevliga att vistas i. Med tanke på alla barn och ungdomar som bor i kommunen så känns det extra viktigare med en bra utemiljö.

De här frågorna har engagerat oss under alla år och vi fortsätter att jobba för att klotter tas bort snabbare, att det inte ligger skräp i naturen, att våra gång- och cykelvägar är upplysta på ett inbjudande sätt och inte med ”strålkastare” som det ofta är tyvärr; vi vill ha nolltolerans mot missbruk utomhus eftersom det skapar otrygghet hos många och vi vill att alla boende i Huddinge ska kunna vara stolta och bra ambassadörer för sitt bostadsområde.

Drevvikenpartiet talar inte om några otrygga, utsatta eller mindre bra områden eller kommundelar. Vi är väl medvetna om de problem som finns och dem jobbar vi med, men vi tror på att lyfta fram det positiva, för det mesta är trots allt bra och vem vill bo i det ”dåliga” området? Vi bor nämligen i en av de grönaste och finaste kommunerna i hela Stockholmsregionen och vi hamnade på delad åttondeplats tillsammans med Lidingö som bästa kommun att bo i när tidningen Fokus gjorde sin undersökning förra året. Sverige har 290 kommuner, så självklart är vi stolta.

Bor du i Huddinge så är det alltså bara att gratulera. Vill du veta mer om din kommun så gå in på http://huddinge.se/ och vill du se hela Fokus lista över landets kommuner så hittar du den här: http://www.fokus.se/bastattbo/har-ar-det-bast-att-bo-2014/

Katharina Wallenborg, ordförande