Genom ideella insatser har grannsamverkan bidragit till att motverka brott och skapa trygghet under många år. Drevvikenpartiet har stött grannstödsbilen sedan starten och vi har flera medlemmar som hjälper till och kör. Huddinge brottsförebyggande råd beslutade vid sitt möte i april att kraftigt höja stödet till Grannstöd Huddinge från 22 000 kronor för 2013 till 35 000 för 2014.
Lars Andersson, en av partiets medlemmar som kör bilen. Foto: Kim Wiking
Under 2014 vill kommunen att samverkan ska utvecklas och målet är att Grannstödsbilen ska få ytterligare uppgifter till exempel inom området som rör klotter och skadegörelse. Mycket bra tycker vi och fortsätter att stötta verksamheten. Liknande initiativ behöver komma igång när det gäller nattvandring och förebyggande arbete mot missbruk.

 

Ingalill Söderberg, ledamot i socialnämnden