Ekonomin har under flera år varit svajig och det har inte varit enkelt att lägga en budget och veta hur resultatet sedan skulle bli. För år 2014 beslutade kommunfullmäktige om en budget med 40 miljoners överskott. Det kan låta mycket, men då ska man komma ihåg att budgeten var på nästan 5 miljarder kronor. Så hur blev det då? Jo, vi fick ett resultat på 120,8 miljoner. Dessutom så blev det exploaterings- och realisationsvinster som uppgick till 85,1 miljoner och överskottet totalt blev hela 205,9 miljoner kronor.

Under de åtta år som Drevvikenpartiet har varit med i kommunledningen så har det varit stora överskott varje gång. Vi tar självklart inte åt oss äran för det, men vi har varit med och planerat och påverkat och för oss har det under alla år varit viktigt att planera för ett överskott samtidigt som verksamheterna har kunnat utvecklas positivt. Vi har ibland fått kritik för att vi inte har delat ut mer pengar till olika verksamheter, men ingen har någon spåkula och vi politiker måste ha stor respekt för skattebetalarnas pengar.

Snart är det dags att dra igång mål- och budgetarbetet igen och den här gången så finns vi med i den kommunledning som nu sitter i minoritet. Utmaningarna är därför större, men vi är beredda att fortsätta att vara med och ta ansvar och utveckla Huddinge. Om ett år får vi veta hur 2015 gick och om två år får vi se hur den budget som vi snart ska sätta oss med föll ut.

Katharina Wallenborg, gruppledare