Riksangelägenheter behandlas i riksdagen, sådant som rör din vardag behandlas av dina kommunpolitiker. Förmodligen bryr du dig om vad som händer där du bor och verkar och därför bör du kanske röstdela. Fundera på vad som är viktigt för dig lokalt.
I ett riksdagsval är ofta ideologier och andra övertygelser avgörande för vilket parti du kommer att rösta på, många röstar dessutom lika i riksdagsval och kommunalval. Det tycker vi i Drevvikenpartiet är synd. I kommunalvalet är det viktigt att du röstar på ett parti som har ambitioner i det område där du bor och som vill det du vill eftersom det i kommunalhuset sker sådant som kommer att påverka din vardag i mångt mycket större utsträckning än i riksdagshuset som främst engagerar sig i lagstiftning.
Dina politiker i kommunen beslutar om vad som ska byggas och var, det är kommunen som påverkar vilken skatt du ska betala men även var lekplatser, parkeringar, förskolor, skolor och cykelställ ska uppföras. Med andra ord sådant som kommer att ha en direkt påverkan på ditt närområde och miljön där du bor.
I Sverige idag finns det lokala partier i nästan hälften av våra 290 kommuner, dessa lokala partier engagerar sig frågor som antingen är av lokalpolitisk karaktär eller i specifika sakfrågor. Drevvikenpartiet verkar främst för frågor som rör Huddinges östra kommundel men vi har givetvis även ett fullständigt och heltäckande partiprogram. Vi brinner för att värna småskaligheten i vår kommundel och för att få mat fri från tillsatser och som är lagad från grunden i våra skolor och förskolor. Vi har drivit frågor som kommunal plogning av Drevviken vintertid, öppna förskolor i alla kommundelar, att en ny sporthall i Skogås ska byggas, vilket var Drevvikenpartiets största valfråga 2010, klubbhus med omklädningsrum på Nytorps mosse vid Östra gymnasiet, fler gång- och cykelvägar, buss till Länna handelsområde, trygghetspatrull/grannstödsbil, ljusdesign och andra brottsförebyggande åtgärder.
Att rösta olika i riksdags- och kommunalval kallas att röstdela och det är om frågor likt dem jag räknat upp ovan är viktiga för dig som det är viktigt att röstdela. Vi vill givetvis att du ska rösta på Drevvikenpartiet, men det viktigaste är att du värnar demokratin och tänker efter vad som är viktigt för just din kommundel och att du inte röstskolkar.
Tomas Ekroth, valledare för Drevvikenpartiet